Galamboki Református Missziói Egyházközség Honlapja

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

2023-03-22 /

2023. március 22.


(12) „Ezen a napon… barátságot kötöttek egymással…” (Lk 23,6–12)


Ki az illetékes? Amikor Pilátus megértette a vádakból, hogy Jézus Galileából érkezett Jeruzsálembe, nyomban átküldette őt a városban tartózkodó Heródeshez, mert Galilea Heródes joghatósága alá tartozott. Bár Heródes meg akarta öletni Jézust (13,31), most ezt nem tehette meg „törvényesen”, hiszen csak a saját területén voltak jogosítványai. Visszaküldte hát Jézust Pilátushoz, de előbb megalázta. Az előtte is hangoztatott vádakból rendez gyalázatos komédiát, katonáival patyolattiszta ruhába öltözteti és kigúnyolja Jézust, aki még csodát sem tett, pedig ez a látványosság érdekelte volna Heródest (9,9). Nemrégiben még azt hitte, hogy Jézus a feltámadott Keresztelő János (Mk 6,14), de immár nincs miért félnie tőle, semmibe veheti, micsoda ajándék ez Pilátustól. Az eddig torzsalkodó hatalmasok barátságot kötnek, az illetékességi kérdés az apropó. Sok barátság született már így, és születik ma is. A Jézus barátait üldözők reálpolitikai barátsága ez (Jn 15,5), amely azonban nem árthat a Megváltó gyermekeinek (Lk 12,4). Imádkozzunk azokért, akiket a hatalmasok cinikus cimborasága kiszolgáltat az üldözésnek! És óvakodjunk még az alkalmi gyűlöletszövetségektől is. A világ barátsága ellenségeskedés Istennel (Jak 4,4).BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN IGEMAGYARÁZATA